پروژه ها / حمل یکسره ترانسفورماتورهای قدرت

پیرو انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه گازی الصدر 2 فی مابین شرکت فراب و وزارت برق کشور عراق، طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای این نیروگاه به شرکت ایران ترانسفو واگذار گردید
ترانسفورماتورهای مذکور به دلیل حجم و طراحی خاص دارای حساسیت فراوانی بودند که با توجه به وجود ناوگان حمل و نقل در شرکت ایران ترانسفو، وزارت برق کشور عراق تخلیه و بارگیری آن را در مرز نپذیرفت و پس از انجام مکاتبات فی مابین با شرکت ایران ترانسفو، با توجه به توانمندی شرکت نصرالرافدین و قابلیت توان انجام حمل مستقیم به کشور عراق انجام این عملیات به این شرکت واگذار گردید

  • کارفرما : شرکت ایران ترانسفو
  • وضعیت : اتمام پروژه

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset