خدمات شرکت نصر الرافدین

مدارک و مستندات تجاری و گمرکی


با توجه به اینکه هرگونه صادرات کالا نیازمند ارائه اسناد می باشد از این رو شرکت نصر الرافدین با توجه به تجارب خود در حال حاضر کلیه مستندات و گواهی لازم جهت صادرات کالا از ایران و واردات کالا به عراق را ارائه می نماید
سایر موارد


شرح اقدامات

اخذ گواهی مبداء و اینویس تائید شده ی سفارت عراق

اخذ مجوز واردات (اجازه استیراد)ه

پیگیری و اخذ موافقات معافیت گمرکی در عراق(برای پروژه های معاف از مالیات)ه

تکمیل فرآیند اعتبارات اسنادی و تحت LC در کشور عراق

ویژگی ها و مزایا

ایجاد فرآیند تهیه وتائید اسناد تجاری بر اساس تجربیات و قوانین عراق

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image