خدمات شرکت نصر الرافدین

حمل یکپارچه به عراق


ارائه مجموعه خدمات حمل ،تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا در ایران و کشور عراق می باشد که صاحب کالا بدون نیاز به هر گونه اقدامی کالای خودرا درب انبار در ایران تحویل داده و در انبار مورد نظر خود در کشور عراق تحویل میگیرد

سایر موارد


شرح اقدامات

انجام عملیات بارگیری در مبداء

حمل در ایران

انجام تشریفات گمرک صادراتی در ایران

تهیه اسناد بازرسی و اسناد تجاری صادراتی

انجام عملیات تخلیه و بارگیری مرزی و تشریفات مرز خروجی

انجام تشریفات گمرک وارداتی در کشور عراق

حمل در عراق

تخلیه کالا در انبار خریدار در کشور عراق

ویژگی ها و مزایا

ارائه پکیج کامل از خدمات لازم جهت صادرات و ارسال کالا به عراق

انجام کلیه عملیات های اجرایی توسط افراد متخصص و بومی

مدیریت پروسه توسط یک مجموعه واحد و کاهش هزینه های زمانی و مالی

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image