خدمات شرکت نصر الرافدین

مدیریت لجستیک


تأثیرگذاری هزینه های لجستیک پروژه های تجاری ( بازرگانی پیمانکاری) باعث می گردد مدیران نگاه پروژه ای به موضوع مدیریت لجستیک داشته باشند از این رو گروه الرافدین بر همین اساس با رویکرد بومی و شبکه ای خود بصورت کلان عملیات لجستیک فعالیت های اقتصادی را مدیریت می نماید. که علی رغم پوشش تمامی نیازهای اجرایی، عملیاتی در کشور عراق توانسته است سایر فعالیت های اجرایی را دراین فرآیند پوشش و هدایت نماید


سایر موارد


شرح اقدامات

انجام کلیه فعالیت های اجرایی مربوط به حمل تجهیزات و کالا
تکمیل و پیگیری اخذ مجوز های لازم جهت ورود کالا و ترخیص در عراق
پوشش نیازمندیهای اجرائی و عملیاتی (حمل، ترخیص، انبارداری، تخلیه و بارگیری، اسنادی)ه
برنامه ریزی جهت تسریع و عدم وقفه در فعالیت های مرتبط
برنامه و اجرای فعالیت ها در راستای کاهش هزینه و ریسک

ویژگی ها و مزایا

انجام کلیه عملیات های اجرائی در کشور عراق با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان
استفاده از منابع بومی در کشور عراق جهت تسهیل فعالیت های اجرایی
آشنایی به قوانین و مقررات کشور عراق جهت تسریع امور
استفاده از منابع انسانی متخصص
دارا بودن منابع و دفاتر کاری در نقاط کلیدی کشور عراق

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image